இனி “என்றுமே விஜய்தான் சூப்பர்ஸ்டார்”தங்கமகன் இசை விழாவின் ‘தனுஷ்’ பேச்சு!!!