அடப்பாவிகளா ஒருத்தன கொஞ்சம் எண்டா கொன்னே இருப்பிங்கடா பக்கிகளா.. ஓவர் சீன் போட்ட தும்பிக்கு நடந்த கதியை பாருங்க…Scooter And Roundabout