ஒரு நிமிடத்தில் உயிர் பிரியும் கட்சிகள் சிசி டிவி இல் பதிவு செய்யப்பட்டது .. ஒரு சொக்கிங் வீடியோ ..!MOST SHOCKING DEATHS ON CAMERA!!